Jeu de Boules Club Nieuwerkerk

Sportpark Dorrestein 1 (Iersestraat)
2912 TL
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon nr. clubhuis 06-4343 6082
Alleen bereikbaar tijdens openingstijden
Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules bond (NJBB)

Bestuur:
Wilco Dekker – Voorzitter (06-31908705)
Conny Smithuis – Secretaris (06-12810339)
Gerard Belterman – Penningmeester
Peter Kooij – Recreanten
Marrie Henderson – Algemeen bestuurslid
Albert Winkelman – Recreanten en Sponsoring & Relatiebeheer

Gelieve alle wijzigingen (huisadres, email en licentievorm) doorgeven aan de

Ledenadministrateur:

lidabrokling@outlook.com


Openingstijden clubhuis:
De buitenbanen zijn gesloten in de periode van 1 oktober tot 1 april.
Het Boule-o-drome en het clubhuis zijn gesloten .
Dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur
Woensdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur
Donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Overige mogelijkheden in overleg met de bar- en terreincommissie 

Contributie 2017:

€ 119,00 voor een lidmaatschap met wedstrijdlicentie
€ 98,00 voor een lidmaatschap met alleen een clublicentie
€ 82,00 voor een gastlidmaatschap
€ 35,00 als u donateur wilt worden
€ 5,00 inschrijfkosten

Donaties:
Rabobank Nieuwerkerk a/d IJ.
IBAN: NL 22 RABO 0301 784 604
Bank JBC-N Club van 50.
rabobank.
IBAN: NL 12 RABO 0313 239 126
Het huishoudelijk regelement van JBC-N:
Het complete huishoudelijk regelement is voor de leden beschikbaar en te verkrijgen bij de secretaris

Kopij adres voor clubblad:       
Aad de Jong
E-mail: aad.mikgraag@ziggo.nl

Commissies

Beheerscommissie:
Simon Smithuis
Wedstrijdcommissie:
Wil Boudewijn (wedstrijdleiding)
Cor Visser
Siebren Hulzenga
Wim Flecken
Leen van der Hoek

Voor vragen over en/of het afmelden voor toernooien neemt u contact op met: wedstrijdleiding@jbcnieuwerkerk.nl

Schoonmaak:
Ton van Dijk
Relatiebeheer & informatie Sponsoring:
Albert Winkelman 
Frank van Gorcum
E-mail via het contactformulier
Bouwcommisie:
Jan Jakobs (ad interim)
Rick Groeneweg
Martien Duineveld
Wim Flecken
Jan van den Dool
Onderhoud terrein:
Jan Verdoold
Kees Koolhaas
Wim van Vliet
Evenementencommissie:
Diverse vacatures
Jeugdbeleidcommissie:
Marrie Henderson
Cees Hogendoorn
Dick Timmermans
Raadhuispleincommissie:
Leen van den Hoek
Dick Verkuil
Diverse vacatures (SPOED)
Zorg- en prijzen commissie:
Ali Blok
Greet Klandermans
Hilde Verduyn