Jeu de Boules Club Nieuwerkerk

Sportpark Dorrestein 1 (Iersestraat)
2912 TL
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon nr. clubhuis: 0180-472515
Alleen bereikbaar tijdens openingstijden
Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules bond (NJBB)

Postadres:
Secretariaat JBC Nieuwerkerk
Rob Brokling
Savanne 67
2904 TC Capelle aan den IJssel


Bestuur:
Wilco Dekker – Voorzitter (06-22121350)
Rob Brokling – Secretaris
Wilco Dekker – Penningmeester a.i.
Marrie Henderson – Algemeen bestuurslid
Albert Winkelman – Recreanten, Sponsoring & Relatiebeheer

Gelieve alle wijzigingen (huisadres, email en licentievorm) doorgeven aan de

Ledenadministrateur:

lidabrokling@outlook.com

Per 1 maart 2023 beschikken wij over een vrijwilligerscoordinator:

Bea Dekker

vrijwilligers@jbcnieuwerkerk.nl

Openingstijden clubhuis:
De buitenbanen zijn gesloten in de periode van 1 oktober tot 1 april.
Het Boule-o-drome en het clubhuis zijn gesloten .
Dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur
Woensdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur
Donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Overige mogelijkheden in overleg met de bar- en terreincommissie 

Contributie 2023:

€ 125,00 voor een lidmaatschap met (NPC en ZAMI)
€ 110,00 voor een lidmaatschap zonder (NPC en ZAMI)
€ 55,00 voor jeugdleden
€ 82,00 voor een secundair lidmaatschap
€ 35,00 als u donateur wilt worden
€ 5,00 inschrijfkosten

Donaties:
Rabobank Nieuwerkerk a/d IJssel.
IBAN: NL 22 RABO 0301 784 604
Rekening nummer Club van 50.
Rabobank.
IBAN: NL 12 RABO 0313 239 126
Het huishoudelijk reglement:
Het complete huishoudelijk reglement is voor de leden beschikbaar en te verkrijgen bij de secretaris

Kopij adres voor clubblad:       
Mieke Verhoeff en Ron van Gerdingen
E-mail: mikgraag@jbcnieuwerkerk.nl

Commissies

Wedstrijdcommissie:
Wil Boudewijn (wedstrijdleiding)
Cor Visser
Siebren Hulzenga
Wim Flecken(wedstrijdleiding)
Bea Dekker (wedstrijdleiding)
Jose Bal (wedstrijdleiding)

Voor vragen over en/of het afmelden voor toernooien neemt u contact op met: wedstrijdleiding@jbcnieuwerkerk.nl

Schoonmaak:
Marrie Henderson a.i.Relatiebeheer & informatie Sponsoring:
Albert Winkelman 
Frank van Gorcum
E-mail via het contactformulier
Klusteam:

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, neem contact op met John Bal.

John Bal
Hans Slottje
Siebren Hulzenga
Wim Flecken
Willem Landlust
Aat van Eijk
 
Onderhoud terrein:
Jan Verdoold
Kees Koolhaas
Wim van Vliet
Clinics:
Marrie Henderson
Evenementencommissie:
Diverse vacatures
Jeugdbeleid commissie:
Marrie Henderson
Wim de Vries
Dick Timmermans
Yannick Zweere
Raadhuisplein commissie:
Vacatures
Zorg- en prijzen commissie:
Marian Duineveld
Greet Klandermans