Jeu de Boules Club Nieuwerkerk

Sportpark Dorrestein 1 (Iersestraat)
2912 TL
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon nr. clubhuis: 0180-472515
Alleen bereikbaar tijdens openingstijden
Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules bond (NJBB)

Secretariaat JBC Nieuwerkerk
John Bal

Rotsheide 43

3069 LG Rotterdam


Bestuur:
Wilco Dekker – Voorzitter (06-22121350)
John Bal – Secretaris 
Marrie Henderson – Penningmeester 
Kees Habermehl – Algemeen bestuurslid
Gelieve alle wijzigingen (huisadres, email en licentievorm) doorgeven aan de

Ledenadministrateur:

Willy Fromm

Bereikbaar via mail:

Ledenadministratie@jbcnieuwerkerk.nl

Per 1 maart 2023 beschikken wij over een vrijwilligerscoordinator:

Bea Dekker

vrijwilligers@jbcnieuwerkerk.nl

Uw lidmaatschap opzeggen

Wij doen er alles aan om JBC Nieuwerkerk tot één van de gezelligste verenigingen van Nieuwerkerk aan den IJssel te maken. Mocht u het onverhoopt toch op willen zeggen, dat staat dit u echter te allen tijde vrij.

Indien u uw lidmaatschap op wenst te zeggen, worden de navolgende voorwaarden gehanteerd:

  1. Uw opzegging dit schriftelijk te geschieden ter attentie van de secretaris. Dit mag per e-mail. Het e-mailadres van de secretaris vindt u op de contactpagina en onderaan dit document.
  2. Opzegging kan alleen per het einde van het boekjaar van de vereniging. Het boekjaar is gelijk van het kalenderjaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
  3. U kunt uw lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een maand.

Uw opzegging kunt u richten aan de secretaris. U kunt het bereiken via de het onderstaande e-mailadres.

E-mail: secretaris@jbcnieuwerkerk.nl


Openingstijden clubhuis:
De buitenbanen zijn gesloten in de periode van 1 oktober tot 1 april.
Het Boule-o-drome en het clubhuis zijn gesloten .
Dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur
Woensdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur
Donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Overige mogelijkheden in overleg met de bar- en terreincommissie 

Contributie 2023:

€ 125,00 voor een lidmaatschap met (NPC en ZAMI)
€ 110,00 voor een lidmaatschap zonder (NPC en ZAMI)
€ 55,00 voor jeugdleden
€ 82,00 voor een secundair lidmaatschap
€ 35,00 als u donateur wilt worden
€ 5,00 inschrijfkosten

Donaties:
Rabobank Nieuwerkerk a/d IJssel.
IBAN: NL 22 RABO 0301 784 604
Rekening nummer Club van 50.
Rabobank.
IBAN: NL 12 RABO 0313 239 126
Het huishoudelijk reglement:
Het complete huishoudelijk reglement is voor de leden beschikbaar en te verkrijgen bij de secretaris

Kopij adres voor clubblad:       

Commissies

Wedstrijdcommissie:
Wil Boudewijn (wedstrijdleiding)
Cor Visser
Wim Flecken(wedstrijdleiding)
Bea Dekker (wedstrijdleiding)
Jose Bal (wedstrijdleiding)

Voor vragen over en/of het afmelden voor toernooien neemt u contact op met: wedstrijdleiding@jbcnieuwerkerk.nl

Schoonmaak:
Marrie Henderson 
Relatiebeheer & informatie Sponsoring:
voorzitter@jbcnieuwerkerk.nl
Klusteam:

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, neem contact op met John Bal.

John Bal
Hans Slottje
Wim Flecken
Willem Landlust
Aat van Eijk
 
Onderhoud terrein:
Jan Verdoold
Kees Koolhaas
Wim van Vliet
Clinics:
Marrie Henderson
Evenementencommissie:
Diverse vacatures
Jeugdbeleid commissie:
Marrie Henderson
Dick Timmermans
Yannick Zweere
Raadhuisplein commissie:
Vacatures
Zorg- en prijzen commissie:
Marian Duineveld
Greet Klandermans
Bea Dekker
Jose Bal